"Z TRADYCJI MUZYCZNEJ EUROPY ZACHODNIEJ" to koncert ukazujący wielowiekowe dziedzictwo muzyki liturgicznej Zachodniej Europy, który łączy tradycję monodii liturgicznej Europy Zachodniej i prezentuje całe jej bogactwo. Utwory pochodzą z liturgii rytów przedgregoriańskich, z tradycji starorzymskiej, gallikańskiej, hiszpańskiej (mozarabskiej), benewentańskiej i ambrozjańskiej. Utwory gregoriańskie reprezentują stadium śpiewu powstałego z połączenia dwóch odrębnych tradycji – rzymskiej i gallikańskiej, który, począwszy od VIII wieku, zaczął dominować w całej Europie. Polską tradycję zaprezentują utwory zanotowane w paulińskich rękopisach jasnogórskich oraz w bernardyńskich źródłach wileńskich. Na tym jednak ewolucja śpiewu liturgicznego się nie skończyła. Ostatnia część programu to prezentacja utworów ze źródeł zawierających repertuar w znacznym stopniu rozwinięty, lecz wciąż niesamodzielny pod względem kontrapunktycznym. Program wieńczy blok utworów wielogłosowych ze słynnego Llibre Vermell z opactwa w Montserrat oraz akcent polski – utwory z rękopisów benedyktynek z Sandomierza.

 

 


Warszawa, 23.10.2022
Siedlce, 23.11.2022
Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2022
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org