STWÓRZMY NA NOWO WSPÓLNOTĘ - AD FONTIUM to szeroko pomyślany wieloaspektowy projekt artystyczno-edukacyjny, w centrum którego znajduje się najstarszy śpiew Kościoła Zachodniego - śpiew gregoriański (któremu towarzyszą inne rodzaje średniowiecznej monodii liturgicznej), leżący u podstaw europejskiej kultury muzycznej, od wieków poruszający ludzkie serca i inspirujący kolejnych artystów. W dzisiejszych trudnych i burzliwych czasach jest to muzyka pozwalająca na chwilę zadumy, również nie do przecenienia jest jej niewątpliwy walor terapeutyczny i bezpośredni wpływ na równowagę psychiczną człowieka. Szerokie spektrum funkcjonowania chorału jako fenomenu kulturowego i muzycznego znajduje reprezentację w proponowanych programach artystycznych: "Verbum Incarnatum" (Tajemnica Słowa Wcielonego, utwory pochodzące z tradycji śpiewu gregoriańskiego w połączeniu z kompozycjami-improwizacjami saksofonowymi), "Z tradycji muzycznej Europy Zachodniej" (prezentacja różnorodności monodycznych tradycji do momentu powstawania wielogłosowości, ze szczególnym wyeksponowaniem polskich źródeł), "Salvator Mundi - pieśń o odkupieniu" (chorał o tajemnicy zbawienia jako podstawa i tworzywo do kompozycji organowych).

     


Warszawa, 23.10.2022
Siedlce, 23.11.2022
Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2022
Ad fontiumVerbum ResonansWatou 2018KoncertyStudium NiepokalanówRepertuarCzytelniaGaleriaInicjatywyLinki
e-mail: info@clamaveruntiusti.org